MediaForum 2011

Konferencja Media-Forum 2011 odbyła się w Hotelu ANDERS **** w Starych Jabłonkach. Formułą organizowanej konferencji była integracja środowiska operatorów kablowych na tle wyzwań stawianych przez dynamiczny rozwój rynku telekomunikacyjnego, jak również zapoznanie się z najnowszą ofertą dostawców sprzętu i rozwiązań strukturalnych dla sieci kablowych.


Owl Image

W trakcie trwania forum zaproszeni przez goście przedstawili najistotniejsze sprawy z zakresu obowiązującego prawa i sposobu jego kształtowania przez środowisko operatorów kablowych, zapoznali z najnowszymi technologiami budowy zintegrowanych systemów oraz nowościami programowymi.


W latach 2006 - 2009 TVK „Krawarkon” był współorganizatorem corocznych ogólnopolskich konferencji teleForum, łączących prezentacje panelowe, wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy Operatorami kablowymi oraz kontakt z Dostawcami wyposażenia technicznego, Nadawcami i Dystrybutorami programów telewizyjnych.


W imieniu organizatorów dziękujemy Wszystkim Gościom MEDIA-FORUM 2011.