Program konferencji - MediaForum 2014


Zagadnienia MediaForum 2014

  Nowelizacja zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – instalacja telekomunikacyjna


  Dostęp do budynków i nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych


  Nowelizacja w sprawie opodatkowania kabli telekomunikacyjnych


  Wymagania i badania jakości usług telekomunikacyjnych – wdrażania i praktyka


  Informacja o Infrastrukturze Szerokopasmowej


  Realizacja inwestycji szerokopasmowych w Polsce –jak to jest w praktyce?


  Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie obronności i bezpieczeństwa


  Ochrona informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej, tajemnicy przedsiębiorcy


  Zagadnienia dotyczące działalności branży nadawców i operatorów kablowych w kontekście Strategii Regulacyjnej KRRiT na lata 2014-2016


  O możliwych kierunkach rozwoju rynku mediów elektronicznych w Polsce


 

 

Szczegółowe sesje tematyczneMediaForum 2014 - sesje tematyczne  
Zagadnienia dotyczące działalności branży nadawców i operatorów kablowych w kontekście Strategii Regulacyjnej KRRiT na lata 2014 – 2016

Prowadząca: Ewa Gadomska – Dyrektor Departamentu Regulacji Biura Krajowej Radu Radiofonii i Telewizji

Zaproszeni goście:
Jan Dworak – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Bogusław Kisielewski – Prezes Kino Polska S.A.

 

Wymagania i badania jakości usług telekomunikacyjnych – wdrażania i praktyka Memorandum

Prowadzący: Adam Siewicz – Naczelnik Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pobierz

Informacja o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Prowadząca: Marzena Śliz – Departament Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pobierz

Nowelizacja zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – podsumowanie sytuacji w rok po wejściu w życie nowych przepisów

Moderator: Jacek Silski - Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Zaproszeni goście:
Jacek Kosiorek – Członek Rady Nadzorczej Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
Krzysztof Sidor – Członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
Anna Skutkiewicz – Prezes Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Ursynów
Janusz Osowski – Niezależny Ekspert
Przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Jacek Szymczak - Prezes Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI

Pobierz

Realizacja inwestycji szerokopasmowych w Polsce – jak to jest w praktyce?

Prowadząca: Anna Streżyńska – Centrum Studiów Regulacyjnych, Prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Pobierz

Dostęp do budynków i nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Prowadzący: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański – Kancelaria prawna ITB Legal

Pobierz

Event z Canal +

 

Gigapower
Prowadzący: Kamil Kurek, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
 

Jak ISP kupą przy Internecie majstrowali, czyli co dwa węzły to nie jeden
Prowadzący: Łukasz Biernacki KIKE, KIX; Krzysztof Czuszek – EPIX, Klaster e-Południe

Pobierz

Prezentacja Portfolio A+E Networks Poland

Prowadząca: Katarzyna Popławska – Distribution Manager w A+E Networks Poland

 

Umowa o roboty budowlane dotycząca sieci telekomunikacyjnej w systemie projektuj i buduj – modele, zagrożenia, formy wynagrodzenia, tytuły prawne do nieruchomości na cele budowlane, prawa autorskie do dokumentacji projektowej

Prowadzący: Łukasz Bazański - Kancelaria prawna ITB Legal

Pobierz

Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie obronności i bezpieczeństwa
Ochrona informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej, tajemnicy przedsiębiorcy


Prowadzący: Dominika Piniewicz, Andrzej Fudala – 4 TelPartner Sp. z o.o.

Pobierz

Kanały Polsat Viasat – nowy wizerunek marki

Prowadzący: Dariusz Wasilewski - Country Manager

 

Jak zgłaszać kradzieże infrastruktury telekomunikacyjnej oraz jak przygotować się do dochodzenia swych praw w sądzie w razie uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej operatora lub infrastruktury innych podmiotów (np. energetycznej) przez operatora

Prowadzący: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański – Kancelaria prawna ITB Legal
Zaproszeni goście: Janusz Osowski – Niezależny Ekspert

Pobierz

Nowości na polskim rynku tylko w ofercie TVPasji

Prowadząca: Barbara Guźniczak

 

 

 

 UWAGA: Materiały konferencyjne dostępne są tylko dla uczestników konferencji.
 

Osoby zainteresowane materiałami z prezentacji prosimy o kontakt z
a.boska@media-forum.pl

m.wargocki@media-forum.pl

a.szelag@media-forum.pl

celem otrzymania hasła dostępowego.