Program konferencji - MediaForum 2016

 

MediaForum 2016 - sesje tematyczne
Jubileuszowy pokaz sztucznych ogni – zaprasza SportKlub Zobacz

Agenda cyfrowa Unii Europejskiej, a strategia działań Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

Prowadzący: Pan Krzysztof Dyl – V-ce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 
Ewidencja i mapowanie infrastruktury – wspomaganie inwestycji sieci szerokopasmowych

Prowadząca: Joanna Antczak – Naczelnik Wydziału Analiz Danych, Departament Zarządzania Danymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pobierz

Wytyczne Unii Europejskiej wymagań QoS dla usług szerokopasmowych, w tym dla usług audio/video


Prowadzący: Adam Siewicz – Główny Specjalista w Departamencie Kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pobierz

Prezentacja nowej telewizji ZOOM TV

 

Prowadząca: Beata Leszczyńska – Dyrektor Zarządzająca

Strategia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – obecna sytuacja na rynku i kierunki rozwoju na kolejne lata

Prowadzący: Jan Dworak – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Aktualizacja „Megaustawy” w kontekście inwestycji szerokopasmowych

Prowadzący: Jacek Kosiorek - V-ce Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
Zaproszeni Goście: Witold Kołodziejski – Sekretarz stanu – Ministerstwo Cyfryzacji, Jacek Silski – Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Aktualizacja Prawa Telekomunikacyjnego w kontekście Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie otwartego internetu i roamingu, szczególnie w zakresie wymagań na umowy o świadczenie usług szerokopasmowych

Prowadzący: Dariusz Dąbek - Z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji
 

Pobierz
Nielegalne telewizyjne platformy internetowe – jak chronić rynek Operatorów i Nadawców przed zagrożeniem utraty przychodów – panel dyskusyjny

Uczestnicy dyskusji:
Bogusław Kisielewski – Prezes Kino Polska S.A.
Radosław Juźwin – Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucji Digital & eCommerce – TVN Digital
Adam Lepiarz – Prezes Związku Pracodawców Telekomunikacyjnych MediaTor
Mariusz Wargocki – Prezes TVK „Krawarkon”
Krzysztof Burmer - Dyrektor ds. Sprzedaży Kanałów Tematycznych i CANAL+
Nowelizacja „Megaustawy” – o nowych warunkach dostępu do budynków i nie tylko

Prowadzący: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański – Kancelaria prawna ITB Legal

Pobierz
MANTAR - nie ma rzeczy niemożliwych

Prowadzący: Aleksander Pindór


Pobierz
Porady # dr EPIX

Czyli jak dzięki działaniu Grupy 400+ Operatorów kupić:

- Internet za 0,035 PLN/Mbps (3,5 grosza)

- transmisję 1 Gb do EPIX za 1 kPLN

- Przełącznik 48*10 G za mniej niż 19 kPLN

- Sprzętowy Router 20G za ok 19 kPLN

- ochronę DDOS za 149 PLN/miesiąc

- administratora BGP za 249 PLN/miesiąc

- usługę całodobowego CallCenter za 399 PLN

 

Prowadzący: Łukasz Biernacki, Krzysztof Czuszek - EPIX

Rozporządzenie budynkowe w trzy lata od wejścia w życie – zagrożenie czy korzyść dla małych Operatorów. Własność instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych

 

Zmiany (propozycje zmian) w ustawie szerokopasmowej w odniesieniu do skutków dla małych Operatorów


Prowadzący: Jacek KosiorekV-ce Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Pobierz

Ochrona danych osobowych w telekomunikacji

Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną wynikające z nowelizacji ustawy o Policji i niektórych innych ustaw


Prowadzący: Andrzej Fudala, Jerzy Figurski – 4 TelPartner Sp. z o.o.

Pobierz
Zmiany w prawie budowlanym i geodezyjnym dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej

Prowadzący: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański – Kancelaria prawna ITB Legal

Pobierz
Zapobieganie awarii telekomunikacyjnych

Prowadzący: Janusz Osowski – Niezależny Ekspert
Pas drogowy – obowiązujące przepisy

Prowadzący: Janusz Osowski – Niezależny Ekspert