Program konferencji - MediaForum 2017

 

MediaForum 2017 - sesje tematyczne

Kompleksowe pomiary sieci HFC oraz nowe produkty FTTH

 

Prowadzący: Olaf Hildebrandt – Inżynier wsparcia Sprzedaży Telkom-Telmor


Strategia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – obecna sytuacja regulacyjna i kierunki rozwoju na kolejne lata


Prowadzący: Witold Kołodziejski – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Przegląd trasowy linii telekomunikacyjnych - przegląd wiosenny

 

Prowadzący: Janusz Osowski - Niezależny Ekspert


Kierunki zmian w Kodeksie Urbanistyczno – Budowlanym – wpływ na przyszłość rynku telekomunikacyjnego

Prowadzący: Eugeniusz Gaca – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji   

Pobierz
Projekty legislacyjne Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące sektora telekomunikacyjnego

Prowadzący: Dariusz Dąbek, Beata Dobrzyńska - Borucka  Ministerstwo Cyfryzacji, Departament Telekomunikacji    

Nadawca jako Monopolista? O aspektach prawa konkurencji  w kontekście działalności nadawców telewizyjnych – panel dyskusyjny

Uczestnicy dyskusji:
Łukasz Bazański – Kancelaria prawna ITB Legal
Dr Przemysław Magaczewski – Kancelaria Radców Prawnych Euroius

 

Pobierz

Bezpieczeństwo danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i telekomunikacyjnej

Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rzecz obronności i bezpieczeństwa


Prowadzący: Andrzej Fudala, Jerzy Figurski – 4TelPartner Sp. z o.o.


Pobierz

Instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych w cztery lata od wejścia w życie Rozporządzenia, w aspekcie zmian w Kodeksie Urbanistyczno - Budowlanym


Prowadzący: Jacek Silski – Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Jacek Kosiorek – V-ce Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Telekomunikacja v. energetyka, czyli o dostępie do słupów słów kilka

Prowadzący: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański – Kancelaria prawna ITB Legal
Zaproszony do dyskusji: Janusz Osowski - Niezależny Ekspert

Pobierz
Ramy Kwalifikacji Zawodowych w Sektorze Telekomunikacji – projekt SRK - Tele

Prowadzący: Adam Siewicz – Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji


Problemy z poborem abonamentu RTV w ostatnich kilkunastu latach, a obowiązek rejestracji odbiorników RTV Klientów przez Operatorów telewizji satelitarnej i kablowej w kontekście projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych

 

Panel dyskusyjny (uczestnicy z Sali)

Prowadzący: Jacek Silski – Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Jacek Kosiorek – V-ce Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Ewelina Grabiec – Kancelaria prawna ITB Legal


 

Pobierz