Program konferencji - MediaForum 2018

 

MediaForum 2018 - sesje tematyczne

Wewnątrzbudynkowa instalacja telekomunikacyjna – dostęp do budynku – prawa operatorów i kompetencje Prezesa UKE

Prowadzący: Mateusz Madejski – Naczelnik, Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego – Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

Podnoszenie jakości usług telekomunikacyjnych – mechanizm monitorowania

Prowadzący: Dominik Kołtunowicz – Dyrektor Departamentu Kontroli – Urząd Komunikacji Elektronicznej

 


Pobierz
Pobierz

Prezentacja firmy Optomer i nowej technologii OSS+

 

Prowadzący: Grzegorz Kubiak – Kierownik Działu Rozwoju Optomer


Warsztaty: Światłowodowe sieci dostępowe – cześć I - prowadzi firma Optomer

 

Tematyka warsztatów:

- Prezentacja możliwości i zasady działania systemu OSS+

- Spawanie włókien światłowodowych w sieciach dostępowych (prezentacja najnowszej spawarki FITEL S179)

- Gniazdo abonenckie – organizacja włókna

- Patchcord Błyskawiczny


„Kilka słów o konkurencji między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi- wprowadzenie do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”

 

Prowadzący: Radca Prawny Dariusz Mojecki, Kancelaria Radcy Prawnego


Pobierz

Zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – obowiązki informacyjne przedsiębiorcy telekomunikacyjnego


Prowadzący: Radca Prawny Dariusz Mojecki, Kancelaria Radcy Prawnego


Pobierz

Remont lub przebudowa drogi a koszty przełożenia sieci telekomunikacyjnej – czyli o uprawnieniach przedsiębiorcy na podstawie ustawy o drogach publicznych

 

Prowadzący: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański – Kancelaria prawna ITB Legal
Zaproszony do dyskusji: Janusz Osowski – Niezależny Ekspert

 


Pobierz

Jak się zachować w przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej – czyli o dochodzeniu odszkodowania od sprawców oraz ubezpieczycieli

 

Prowadzący: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański – Kancelaria prawna ITB Legal
Zaproszony do dyskusji: Janusz Osowski – Niezależny Ekspert


 


Pobierz

Nowelizacja Ustawy Prawo Telekomunikacyjne


Prowadzący: Dariusz Dąbek – Ministerstwo Cyfryzacji

Pobierz

„Co zrobić jeżeli wybudowane instalacje teletechniczne w ramach Rozporządzenia Dz.U. 1289 uniemożliwiają świadczenie usług przez operatora”?

 

Prowadzący: Jacek Kosiorek – Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej


Zagadnienie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości, w tym do budynków, których właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nie jest przedsiębiorca telekomunikacyjny w świetle regulacji ustawy z dnia 7.05.2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.).”

 

Prowadzący: Radca Prawny Paweł Wołoch, Kancelaria Radcy Prawnego


Zagadnienie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz do nieruchomości, w tym i do budynków, znajdujących się we władaniu innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w świetle regulacji ustawy z dnia 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn.zm.).”

 

Prowadzący: Radca Prawny Paweł Wołoch, Kancelaria Radcy Prawnego


„Rodzaje działań jakie powinien podjąć operator sieci telewizji kablowej w przypadku, gdy organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i/lub prawami pokrewnymi odmawia zawarcia z nim umowy obejmującej zgodę na reemitowanie utworów i/lub przedmiotów praw pokrewnych. Wskazanie przyczyn odmowy zawarcia stosownych umów przez organizacje zbiorowego zarządzania oraz braku porozumienia pomiędzy operatorami kablowymi, a organizacjami zbiorowego zarządzania, które mogą prowadzić do odmowy zawarcia umowy, o której mowa w art. 211 ust. 1 (w zw. z art. 92 oraz w zw. z art. 951 ust. 2 ) ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)”

 

Prowadzący: Radca Prawny Paweł Wołoch, Kancelaria Radcy Prawnego

EPIX Przedstawia Projekty dla Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MIŚOT)

Nie tylko transmisje i Internet

Innowacyjne i sprawdzone przez Operatorów podejście do biznesu i sprzedaży

Przegląd aktualnych projektów


Prowadzący: Monika Kosińska, Łukasz Biernacki – Stowarzyszenie e – Południe

"RODO -  czy jest czego się bać?

Ochrona danych osobowych w telekomunikacji po wejściu w życie RODO"

 


Prowadzący: Andrzej Fudala – 4TelPartner Sp. z o.o.


Pobierz
Konsultacje MIŚOT czyli E-Południe/EPIX + iNET Group + ICT Professional


Porozmawiaj z nami o projektach dla Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych
Podziel się swoimi uwagami, pomysłami, potrzebami i przemyśleniami.

To dzięki wewnętrznej współpracy operatorów robimy ciekawe projekty:
EPID.pl, EPIX, MiŚOT B2B, MiŚOT dla OSE, MiŚOT Meeting, Szkolenia MiŚOT, Tele.Atmosfera, Tele.Centrum, Tele.Kreatywni, Tele.Odpowiedzialni, Tele.Windykacja, Tele.Zdrowie, Zakupy Grupowe, Zgrana Paczka

Prowadzący:
Monika Kosińska – Stowarzyszenie e-Południe
Łukasz Biernacki - Stowarzyszenie e-Południe
Krzysztof Fujarski – Stowarzyszenie e-Południe, ICT Professional
Paweł Kucięba – iNET Group Sp. z o.o.

„Krótka informacja o aktualnym stanie spraw dotyczących zatwierdzenia tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i/lub prawami pokrewnymi.”

 

Prowadzący: Radca Prawny Paweł Wołoch, Kancelaria Radcy Prawnego

Przystosowanie stacji czołowych do wdrożenia usługi NPVR i transmisji na urządzenia mobilne

 

Prowadzący: Paweł Dudek - Diomar

KIX 2.0 i słupy energetyczne dla sieci telko, czyli działalność KIKE na rzecz operatorów kablowych

 

Prowadzący: Karol Skupień - Prezes Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Paweł Paluchowski – Członek Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

„Aktualizacja NPS wobec wyzwań Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

 

Prowadzący: Eugeniusz Gaca – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji